aanbod

Voor elk project doorloop ik dezelfde stappen, die zijn onderverdeeld in 4 fases. Afhankelijk van de vraag zal de hoeveelheid correctierondes, fases of uitwerking verschillen. Per project zal dit samen worden afgestemd, aansluitend bij de wensen. Voor alles geldt; er zijn standaard twee correctierondes inbegrepen.

 1. voorbereiding
We starten met een (evt. online of telefonisch) briefingsgesprek, waarin we jouw wensen bespreken. Dit zal ik samenvatten (briefing) en mailen. De samenvatting vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. Bij akkoord start ik met de conceptfase.

2. conceptfase
Ik ontwerp standaard twee schetsvoorstellen voor het project, die we bespreken in de conceptbespreking en waar ruimte is voor feedback. Je kiest één schetsvoorstel uit die de basis vormt voor het uiteindelijke ontwerp.

3. ontwerpfase
Met jouw feedback werk ik de schets uit tot een passend ontwerp in de eerste correctieronde. Daarna zal ik het ontwerp mailen en is er ruimte voor feedback. 

4. uitwerkingsfase
Jouw feedback op het ontwerp neem ik mee in de daaropvolgende tweede correctieronde* om vervolgens het ontwerp af te ronden. Vervolgens mail ik je het definitieve ontwerp, daarna volgt akkoord. De bestanden worden drukklaar aangeleverd in het gewenste bestandsformaat, of in overleg doorgestuurd naar de drukker.


*Indien nodig kunnen er meer correctierondes worden besproken tegen uurtarief.